Преса за балиране B4

Обем отпадък

Малки

Обем отпадък

Малки

Тегло

Картон (kg) 40-60 Стреч фолио (kg) 50-70

Преса за балиране X30 Galvanized

Обем отпадък

Средни

Обем отпадък

Средни

Тегло

Картон (kg) 275-350 Стреч фолио (kg) 325-425

Обръщач на Контейнери за Отпадъци CT

Обем отпадък

Обем отпадък

Тегло

EPS Поцинкован гранулатор

Обем отпадък

Средни

Обем отпадък

Средни

Тегло