Световноизвестният производител на часовници избира Bramidan

Защото времето е от значение.

Швейцарският лидер в проектирането и производството на часовници TISSOT инвестира в напълно автоматична хоризонтална преса за балиране Bramidan и успешно оптимизира обработката на отпадъци си.

Времето е от значение за световноизвестния производител на часовници

В продължение на много години Tissot използва компактор с обем 20 м3 за обработка на всички видове отпадъци. След като се напълни, компакторът се изпраща в инсинератор, разположен на 10 км от фабриката. През 2009 г. изгарянето е преустановено и всички рециклируеми отпадъци се изпращат за сортиране в център за рециклиране в съседния град La Chaux de Fonds.

Вътрешната логистика все още е ежедневно предизвикателство. Жан-Луи Брюлхарт, отговарящ за логистиката в Tissot, обяснява:“ Всеки ден служителите пренасяха през фабриката до двадесет 800-литрови контейнера на колела, пълни с несортирани отпадъци. След това контейнерите се изнасяха от сградата за още 50 м, пресичайки път със стръмен наклон“. Подобен процес е бил още по-голямо предизвикателство по време на снежните зимни времена, тъй като заводът е разположен на 1100 м надморско равнище.

Остарялото решение за отпадъците, високите логистични разходи, липсата на приходи поради несортираните отпадъци накарали компанията да премине към по-ефективно решение за уплътняване на закрито.

Компактно решение за ограничени пространства


Пространството е от голямо значение в изцяло обновената производствена зона, тъй като историческият завод на Tissot се намира в Le Locle, отдалечен район в планината Jura. Изключително компактната автоматична канална преса за балиране HC30 се вписва идеално в малката сутеренна зона. Захранвана от първия етаж със система за изхвърляне, картонените отпадъци падат през дълбок бункер в камерата на HC30, която в момента обработва повече от 1,5 тона картон всеки ден.

Предизвикателства

сложна логистика на отпадъците / несортираните отпадъци са икономически неефективни / скъпо и отнемащо време решение

Избрани машини

преса за балиране с хоризонтален канал, модел HC30 / тегло на балите: 250-350 кг - картон

Ползи

подобрена вътрешна логистика / пестене на време при обработката на отпадъци / по-голяма стойност на балите

Спестяват по 200 минути на ден


Местоположението на хоризонталната преса за балиране със сигурност не е случайно: новото оборудване е инсталирано в стратегическа зона на компанията, на кръстопътя на зоните за приемане и експедиция и само на няколко метра от монтажните линии. „Изчислихме, че сега всеки оператор ще спести до 10 минути при обработката на един контейнер в сравнение със стария процес“, казва Жан-Луи Брюлхарт. Това са повече от 200 минути на ден, които вече могат да бъдат посветени на по-продуктивни задачи.

Едно събиране на всеки 14 дни


Картонът вече се сортира и уплътнява директно на място, което носи нови приходи за компанията (около 40CHF/тон). Балите с висока плътност се съхраняват и събират веднъж на всеки две седмици в пълен товар и се изпращат директно до местна фабрика за хартия, като се избягват посредници. Още една голяма икономия за Tissot.